En ja … waarom zijn wij nu zo rijk en zij zo arm ?

Om dit te begrijpen, moeten we teruggrijpen naar de “basics” over de theorie van economische groei: het Solow model.  Het was reeds in 1956 dat Robert Solow een artikel publiceerde over economische groei, nl. “A contribution to the theory of Economic Growth”.

Het is zijn theorie die uitlegt hoe het komt dat sommige landen steeds rijker worden en andere verder verarmen. Continue reading

Posted in Economische groei | Leave a comment

Hoe ongelijkheid een maatschappij ontwricht … door Richard Wilkinson

Het ene land is rijker dan het andere.  Tussen de landen bestaat er dus een grote ongelijkheid.  Daar is in vorige blog-artikels al herhaaldelijk op gewezen.

Binnen een maatschappij is er ook ongelijkheid waar te nemen tussen de mensen.  Met ongelijkheid bedoelen we hier materiële en “geldelijke” ongelijkheid.  Het Nationaal Inkomen in een land wordt niet gelijk verdeeld.

Continue reading

Posted in Economische groei, Ongelijkheid | Leave a comment

De groei van de Verenigde Staten van Amerika over de voorbije 100 jaren

Als we de Amerikaanse economie bekijken over de voorbije 100 jaren, dan kunnen 3 belangrijke trends worden vastgesteld:

Continue reading

Posted in Economische groei | Leave a comment

Gapminder World’s verbluffende statistieken

Hans Rosling verrichte baanbrekend werk in het veld van “wereldstatistiek”.  Deze Zweedse ontwikkelingswerker/professor ontwikkelde een bijzondere technologie die “cijfers” voor zichzelf laten spreken.

Zijn slogan “Help us cross the river of myths” zegt genoeg. Continue reading

Posted in Economie, Economische groei, Statistiek | Leave a comment

Nog opzienbarende feiten over economische groei…

Het lijkt me nuttig om enkele vaststaande feiten aan te geven in verband met het begrip ”economische groei”.

1) We zagen reeds dat er een ENORME variatie is in het Nationaal Inkomen per hoofd tussen verschillende landen.  De armste landen hebben een Nationaal Inkomen per hoofd dat lager ligt dan 1% van het Nationaal Inkomen per hoofd van de rijkste landen. Continue reading

Posted in Economische groei | Tagged , , | Leave a comment

Statistiek en ….. R

Kennis van de wereld, arm of rijk vereist statistiek en/of wiskunde.

Dit blog-artikel is bedoeld voor hen die statistische berekeningen wensen te maken en die geen ’data-analyse’ programma’s wensen aan te schaffen. In de handel vindt men uitstekende programma’s zoals “SPSS”, “Statgraphics Centurion”, “Stata”en nog zoveel meer. Wie een uitgebreide lijst wil van software met statistische mogelijkheden, kijkt even naar de wikipedia website : “List of statistical packages”.

R is een data-analyse programma uit de open-source gemeenschap. Je kan het dus kosteloos en vrij gebruiken onder de GNU licentie. Je kan de GNU website vinden op volgend webadres : “GNU web pagina”.

Ik heb een inleiding tot R geschreven en die je kan downloaden via volgende link: een inleiding tot R

Succes met deze krachtige en vooral kosteloze tool !

Posted in Statistiek | Tagged , | Leave a comment

De cumulatieve verdeling van de wereldbevolking volgens Nationaal Inkomen per hoofd

In onderstaande blog probeer ik inzicht te geven in de verdeling van de wereldbevolking naar gelang het Nationaal Inkomen per hoofd in vergelijking tot de Verenigde Staten van Amerika.

De horizontale as van de grafiek geeft het Nationaal Inkomen weer per hoofd van de bevolking relatief ten opzichte van de Verenigde Staten van Amerika.   Continue reading

Posted in Economische groei | Tagged , , , , , | Leave a comment

Een eerste statistiek over groei en ontwikkeling

Hieronder vinden we een eerste cijfermatig overzicht van wat we rijke landen, arme landen, groei mirakels en groei-ramp-landen zouden kunnen noemen.

Continue reading

Posted in Economische groei | Tagged , , , , | Leave a comment

Het Nationaal Inkomen per hoofd van de landen van de wereld

Zowel het IMF, als de Wereldbank produceren jaarlijks een lijst van landen gesorteerd volgens hun Nationaal Inkomen per hoofd van de bevolking.  Dit laatste wil zeggen dat men het Nationaal Inkomen van elk land eerst heeft omgezet naar PPP $ en dan gedeeld heeft door het aantal mensen dat in het land woont.  In het Engels spreekt men van ‘GDP per capita expressed in PPP $’.

Continue reading

Posted in Economie, Economische groei | Tagged , , , | Leave a comment

Economische groei

Een kort intermezzo over economische groei.  Deze blog zal iets meer wiskunde bevatten, maar blijft steeds leesbaar.

Continue reading

Posted in Economische groei | Tagged , , , , , | Leave a comment